Voedselbank

Voedselbank

Telefoonnummer Voedselbank

 • Het uitgifte adres van de voedselbank is Brugstraat 1, Joure.
 • Er is uitgifte op vrijdagmorgen.
 • Voor de uitgifte data: zie onder hoofdstuk uitgiftedata
 • Doneren aan de voedselbank?
  Dat kan:
  a) financieel door geld te storten op rekening no. NL81 RABO 0326 1495 54 t.n.v. Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân onder vermelding Gift Voedselbank
  b) het geven van levensmiddelen.
  Deze kunt u afgeven op vrijdagmorgen tussen 8.45 uur en 9.45 uur bij de voedselbank (Brugstraat 1, Joure)
 • Kom ik in aanmerking?
 • Zie: https://voedselbankennederland.nl/ik-zoek-hulp/kom-ik-in-aanmerking-voor-een-voedselpakket/

Graag informeren wij u hier zo goed en compleet mogelijk over het werk van voedselbank de Utjouwer te Joure. Boven aan deze pagina ziet u een aantal onderwerpen die van belang kunnen zijn.Houdbaarheidstabel

Aan de rechter kant van het scherm ziet u de houdbaarheidstabel van Voedselbanken Nederland.
Deze tabel kan behulpzaam zijn wanneer u voedsel aan de voedselbank wilt doneren en twijfels heeft over de kwaliteit daarvan.
U kunt op de afbeelding klikken voor het downloaden van de tabel in PDF formaat.

Integriteit

Wij vinden integer werken heel belangrijk.
Dat geldt zeker voor het werken met onze klanten die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze terecht zijn gekomen.
Als gezamenlijke voedselbanken in Nederland hebben wij daarom een aantal regels opgesteld over hoe wij de integriteit van ons werk kunnen bevorderen en bewaken.
Speciale aandacht hebben wij daarbij voor ongewenst gedrag van medewerkers. Kijk hier voor de landelijke Integriteitscode die door onze organisatie van harte wordt onderschreven en die wij ook binnen onze organisatie actief uitdragen.

https://voedselbankennederland.nl/wp-content/uploads/2020/05/Integriteitscode-voedselbanken-versie-20-05-2020.pdf

Vertrouwenspersonen

Bij het werken voor de voedselbank kun je als vrijwilliger te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer. Je kunt natuurlijk met je probleem naar een coördinator of bestuurslid toegaan. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten. Daarvoor zijn er vertrouwenspersonen waarvan iedere vrijwilliger van onze organisatie gebruik kan maken. Neem dan contact op met één van de landelijke vertrouwenspersonen voor de voedselbanken https://voedselbankennederland.nl/wat-we-doen/integriteit-en-vertrouwenspersonen/. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. De vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij de vrijwilliger daarmee heeft ingestemd. Samen met jou bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat jij jouw werk als vrijwilliger weer veilig en met plezier kunt doen. Jij houdt zelf de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat je daarin bij. De vertrouwenspersoon is er ook voor andere misstanden, zoals (vermoedens van) diefstal, fraude en oneerlijk verdelen van voedsel. Maak er zo nodig gebruik van.

Aannamebeleid Vrijwilligers

Stichting diaconale werkgroep solidair Skarsterlân hanteert mbt de voedselbank onderstaand aannamebeleid voor haar vrijwilligers: In het kort komt het erop neer dat we een goed beeld willen krijgen van de beoogde vrijwilliger die een functie binnen onze stichting/vereniging gaat vervullen. Bij de werving en aanstelling van nieuwe vrijwilligers doorlopen we daarom de volgende stappen:

 • het kennismakingsgesprek.
 • indien van toepassing controle van diverse referenties.
 • bekend maken met de bij ons geldende gedragscode/gedragsregels.
 • uitreiken van de geldende gedragscode en gedragsregels https://www.inveiligehanden.nl.
 • evaluatiegesprek na 3 maanden.

Het is nadrukkelijk de bedoeling door deze maatregelen te voorkomen dat er zich ongewenste situaties voordoen.
We beogen met dit aannamebeleid mensen met verkeerde bedoelingen te ontmoedigen om een functie binnen onze stichting te ambiëren.