Doelstellingen van de stichting

Het doel van de stichting is het helpen van mensen die financieel in de knel zitten; ‘helpen waar geen helper is´.
Bij het bieden van hulp spelen geloof en nationaliteit geen rol.
Om dit doel te realiseren heeft de stichting een aantal activiteiten ontwikkeld, t.w.:

  • Voedselbank De Utjouwer
  • Stille hulp
  • Kerstpakkettenactie

De stichting is  afhankelijk van giften.
Wilt u ons werk financieel ondersteunen dan kunt u een bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL81RABO0326149554.
Indien u een schriftelijke bevestiging van uw gift wilt, graag uw adres vermelden bij betaling.
De stichting is een zogenaamde ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling) en daardoor zijn giften aftrekbaar.