Stille hulp

Stille hulp is bedoeld voor mensen die als gevolg van plotseling optredende situaties in de knel kunnen komen, waarbij (wettelijke) voorzieningen niet meer, niet tijdig of niet voldoende beschikbaar zijn. Aanvragen kunnen worden ingediend wanneer er sprake is van urgente noodsituaties.
Overigen is de Stille Hulp alleen toegankelijk voor inwoners van de voormalige gemeente Skarsterlân.

Wij behouden ons de mogelijkheid voor om uw aanvragen niet zelf af te handelen, maar u bijv. in contact brengen met de Stichting Urgente Noden Friesland.

Wilt u een aanvraag indienen dan kan dat via het contactformulier op deze website. 

Voor vragen en noodgevallen kunt u bellen met 06-15909582 of mailen aan penningmeester@voedselbankjoure.nl
Wij nemen daarna contact met u op.