Bestuur

Bestuur

voorzitter: Dick Hoekstra - PKN Joure

Secretaris: Arnold Otten - PKN Joure

penningmeester: Jan van der Velde - VEG Joure

 

Leden

Hans van de Veen - PKN Oudehaske

Wiebe Zijlstra - PKN Joure

Jan van Dalfsen - Doopsgezinde kerk

Vacant - PKN gez. diaconieën Doniawerstal

Fokke Lieuwes - PKN Terkaple

Gerrit Samplonius - PKN St. Johannesga, Delfstrahuizen