Home

Bestuur

Doelstellingen van de stichting

Het doel van de stichting is het helpen van mensen die financieel in de knel zitten; ‘helpen waar geen helper is´. Bij het bieden van hulp spelen geloof en nationaliteit geen rol. Om dit doel te realiseren heeft de stichting een aantal activiteiten ontwikkeld:

  • Voedselbank De Utjouwer
  • Stille hulp
  • Kerstpakkettenactie

De stichting is onder andere afhankelijk van giften. Wilt u dit werk financieel ondersteunen dan kunt u een bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL81RABO0326149554. Indien u een schriftelijke bevestiging van uw gift wilt, graag uw adres vermelden bij betaling. De stichting is een zogenaamde ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling) en daardoor zijn giften aftrekbaar van de belasting. Ons RSIN nummer is 821175336.

Locatie